Autokassa

Autozáložňa Košice

Spoločnosť Auto Kassa s.r.o. ( Autozáložňa) vznikla začiatkom roka 2017, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti je záložňa motorových vozidiel a v neposlednom rade aj samotný výkup motorových vozidiel.

Kto sme?

Spoločnosť Auto Kassa s.r.o. ( Autozáložňa) vznikla začiatkom roka 2017, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti je záložňa motorových vozidiel a v neposlednom rade aj samotný výkup motorových vozidiel.

Naša autozáložňa má oproti bankám a finančným inštitúciám výhodu spočívajúcu v tom, že neskúmame úverový register, nevyžadujeme dokladovanie príjmu, pričom pri splnení podmienok môžete mať finančné prostriedky k dispozícií ihneď, už pri prvom kontakte s nami. Navyše osobné a úžitkové vozidlá zakladáme až do výšky 90% z trhovej hodnoty vozidla. Spolupráca s nami je rýchla, jednoduchá a bezpečná. Naša pôsobnosť je v celom Košickom a Prešovskom kraji.

Profesionálny prístup

ponúkame Vám profesionálny, priamy a otvorený prístup bez zavádzania, pričom ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa násjť to najvhodnejšie riešenie situácie.

Peniaze okamžite

garantujeme najrýchlejšiu možnosť získania finančných prostriedkov s najférovejšími podmienkami. Hneď po založení vozidla vám peniaze budú poukázané v hotovosti alebo na účet.

Vozidlo v garáži

vozidla počas doby založenia uskladňujeme v krytých garážových miestach, ktorými disponujeme v rámci Košického a Prešovského kraja.

Náhradné vozidlo

pri založení vozidla ponúkame možnosť využit službu náhradného vozidla za zvýhodnené ceny. Auto môžete využívať do doby splatenia záväzkov voči našej spoločnosti.

Obchodné podmienky

K založeniu vozidla budete potrebovať:
– platný doklad totožnosti
– osvedčenie o evidencii vozidla časť I a časť II, resp. technický preukaz, v ktorom je žiadateľ zapísaný ako jediný vlastník vozidla
– platný doklad o STK a EK
– doklad o zaplatení zákonnej poistky
– kompletné kľúče od vozidla a servisná kniha (priaznivo ovplyvňuje výšku zálohu).
– podnikatelia a firmy živnostenský list alebo výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
– plnú moc na zriadenie záložného práva overenú notárom, alebo mestským úradom

– predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlastníctve zakladajúceho, nesmie byť na ňom žiadna ťarcha (leasing, úver, iné záložné právo, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom resp. exekútorom a pod.).

– vozidlo počas doby založenia uskladňujeme v krytých garážových miestach, ktorými disponujeme v rámci Košického a Prešovského kraja.

Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve a naších všeobecných obchodných podmienkách.

Cenník služieb a platobné podmienky

Pri založení osobných a úžitkových motorových vozidiel poskytujeme sumu za založenie až do výšky 90 % trhovej hodnoty vozidla, pričom presná suma je stanovená na základe obhliadky technického stavu, typu a značky motorového vozidla, jeho opotrebenia, počtu prejdených kilometrov, zjavných vád či prípadného poškodenia vozidla.

Minimálna záložná suma predstavuje čiastku 1000 EUR.

Výška poplatkov spojených so založením vozidla je individuálna, pričom závisí od výšky financií, ktoré poskytneme za konkrétne vozidlo. Presný rozpis poplatkov a úrokových sadzieb nájdete na našej stránke vo vypracovaných obchodných podmienkách.

Cropped view of professional serious finance manager, holding calculator in hands, checking company month's profits, looking through details on laptop, writing down information for meeting with director

Ako oceňujeme vozidlá

Vami špecifikované vozidlo naceníme, pričom trhovú hodnotu vozidla vypočítavame na základe priemeru dostupných cien v EU krajinách. Dôležitým faktorom pri výpočte trhovej hodnoty je počet najazdených kilometrov, rok výroby, technický stav vozidla, platnosť dokladov, ako aj úplnosť výbavy a servisnej histórie. Po určení trhovej hodnoty poskytuje financie v následovnom percentuálnom pomere:

Uvedená tabuľka slúži pre výpočet finančnej zábezpeky pre osobné a úžitkové vozidlá.

Pri  vozidlách iných skupín ako sú napríklad motocykle, štvorkolky, či pracovné stroje vyplácame financie až do výšky 75% trhovej hodnoty, pričom aj tu platí pravidlo „ čím je dopravný prostriedok novší a má menej km, tým je výška financií vyššia“.

Viac informácií ohľadom ocenenia vozidla nájdete v naších vypracovaných obchodných podmienkách.

Počet najazdených km:

Maximálna výška v %:

do 50,000 km

90% trhovej hodnoty

50,001 km – 100,000 km

85% trhovej hodnoty

100,001 km – 150,000 km

80% trhovej hodnoty

150,001 km – 200,000 km

70% trhovej hodnoty

200,001 km – 225,000 km

60% trhovej hodnoty

225,001 km – 250,000 km

50% trhovej hodnoty

250,001 km – 300,000 km

40% trhovej hodnoty

300,001 km a viac

do 40% trhovej hodnoty

KONTAKTNÝ FORMULÁR


KONTAKT